News

Уроци 5 клас

22.10.2014 15:16
Компютърът изпитва: Най-често задавани въпроси и отговорите им в 5 клас след 2017 г    Електронен учебник за 5 клас на сайта на МОН(Министерство на образованието и науката) по стар учебен план 1.Въведение в информационните технологии 2.Диалог на потребителя с компютърните...

Уроци 6 клас

20.10.2014 08:51
Въпроси и техните възможни (но не единствени) верни отговори   uroc1_6klas.ppt (Основни информационни дейности. Измерване на информацията) uroc2_6klas.ppt (Файлова организация на данните) uroc3_6klas.ppt (Операции с файлове) uroc4_6k las.ppt Помощна система в програма. Търсене и...

Уроци 7 клас

21.10.2014 12:51
Най-често задавани въпроси и отговорите им в 7 клас след 2017 г      Компютърна система 1. Основни технически параметри на частите на компютърна система 2. Настройки на операционната система на ниво потребителски интерфейс. Защита на данните в компютърната система 3. Средства и...

Уроци 8 клас

12.06.2015 12:37
VI. ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И БРОЙ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ТЕМИ В УЧЕБНИКА ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА VIII КЛАС: Архивиране на данни 1. Предназначение на архивиращите програми. Същност на компресиране и декомпресиране на данните. 2. Използване на архивиращи програми за архивиране на файл, група от файлове...

Уроци 9 клас

24.09.2015 11:30
  Електронен учебник по информатика  IX клас на издателство ОР АК https://www1.znam.bg/zmonres/edu/informatika 9/Informatika_9/lessons/index.swf Ако с Google chrome не се отваря, опитайте с Mozilla Firefox или Internet Explorer. Трябва да имате инсталиран Flash Player. Електронен...

Уроци 10 клас

10.02.2017 12:20
Система за управление на база данни (СУБД) uroc1_subd.ppt  1.Структура на електронна таблица (ЕТ) uroc1_et.ppt  2.Проектиране на БД uroc2_db.ppt  3.Създаване на...

Уроци 11 клас

14.10.2015 09:50
  Разпределение11клЗИП.pdf (302261) Безплатна версия на ГИМП. Уроци на СОУ :Христо Ботев" Русе:) Уроци на СУ :Христо Ботев" Разград:) Непреведени уроци за ГИМП 1.Инсталиране на GIMP 2.Неонова светлина  

Уроци за 12 клас

23.09.2015 13:13
Видове компютърни мрежи Създаване на макроси чрез регистратора на макроси     ...

Полезни връзки

08.01.2020 11:50
Сайт по ИТ на Георги Тодоров https://todorovbulgaria.com/

Дигитални компетентности Основно ниво

15.01.2020 21:10
1-4.Запознаване с google и платформата за дидактически игри 5-8.IP адрес,Разглеждане на файлове или съдържание в интернет, Skype 9-12.Настройка на Скайп със стандартни настройки,игра “Развален телефон”Електронна поща Gmail.Файлове в електронната поща Gmail 13-16. Skype. Запознаване с облака Google....

 

Безплатни изображения

Дидактични игри

Това е въпросник за петокласниците. Натисни тук!

Отговаря се на всички въпроси. Ако забравите някой въпрос, компютърът ще го загради в червено.

Ако не можете да отговорите само с да или не, изберете точката "Other" и напишете обяснение с текст.

Това е анкета за всеки, който желае да открие мястото си в колектива

 Pixlr editor Интернет графичен редактор  - начало